Wtorek 22-08-2017, 234 dzień roku
Szukaj: 
Informacje o podmiocie
Dane teleadresowe
Statut prawny jednostki
Struktura organizacyjna
Przedmiot i zakres działania
Struktura własnościowa
Rozporządzenia
Uchwały
Ustawy
Przetargi
Archiwum przetargów
Komunikaty
Dodatkowe informacje
Sposoby przyjmowania spraw
Instrukcja obsługi BIP
Redaktorzy
Strona główna BIP
 
UchwałyPROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji z dnia 31.08.2015 roku dokonującej przeglądu grobów przeznaczonych do likwidacji


http://zgk.dobremiasto.pl/file/plg.pdf


ZARZĄDZENIE NR 2/2015

Prezesa Zarządu Zakładu GospodarkiKomunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście z dnia 17.08.2015 r. w sprawie ustalenia niezbędnych czynności przed likwidacją grobu

http://zgk.dobremiasto.pl/file/zlg.pdf


 Uchwała nr VI/47/2015

 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Dobrym Mieście i w Knopinie

 http://bip.warmia.mazury.pl/dobre_miasto_gmina_miejsko_wiejska/akty/14/1332/w_sprawie_uchwalenia_Regulaminu_Cmentarza_Komunalnego_w_Dobrym_Miescie_i_w_Knopinie/

 

   Zarządzenie Nr 0050.29.2013.ES

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 7 lutego  2013 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi na cmentarzach komunalnych w Dobrym Mieście i w Knopinie.

 

http://zgk.dobremiasto.pl/file/zarzc.doc

 

                                       

                                                                    Zarządzenie nr 6/2012


                                               Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 z dnia 01.12.2012 w sprawie ustalenia stawek za usługi korzystania z miejsca w Domu Przedpogrzebowym w Dobrym Miescie.


 

http://zgk.dobremiasto.pl/file/zarz.docx

 

 

 

http://zgk.dobremiasto.pl/file/reg.docx

 

 

Zarządzenie Nr SK.0050.205.2012

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 26 września 2012 r.

 

 

w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej
w Dobrym Mieście Nr XVIII/191/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zarządza się co następuje:

 

§1.

 

1. Ustala się stawkę opłaty za wywóz nieczystości stałych na składowisko odpadów
      w wysokości – 61,80 zł/m3.

2. Stawka określona w ust. 1 ulega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości
      wynikającej z obowiązujących przepisów.

 

§2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Dobrym Mieście.

 

§3.

 

Traci moc zarządzenie Burmistrza Dobrego Miasta Nr 0151-229/BGK/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2012 r.

 

 

 

 


 

Uchwała Nr X/58/07

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto

http://bip.warmia.mazury.pl/dobre_miasto_gmina_miejsko_wiejska/akty/14/typ/

 » Rejestr zmian działu  

Stronę odwiedzono: 73018 razy
Copyright © TopExpert