Niedziela 27-09-2020, 271 dzień roku
Szukaj: 
Informacje o podmiocie
Dane teleadresowe
Statut prawny jednostki
Struktura organizacyjna
Przedmiot i zakres działania
Struktura własnościowa
Rozporządzenia
Uchwały
Ustawy
Przetargi
Archiwum przetargów
Komunikaty
Dodatkowe informacje
Sposoby przyjmowania spraw
Instrukcja obsługi BIP
Redaktorzy
Strona główna BIP
 
Sposoby przyjmowania spraw


 

          Korespondencja kierowana jest na adres  Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka   z o.o. ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto, faksem ( 0 89) 616-15-98 lub drogą elektroniczną na adres e-mail zgk@zgk.dobremiasto.pl. Po rejestracji w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest do pracowników odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych zadań branżowych.

           Sprawy pogrzebowe i związane z administrowaniem cmentarzami tj. opłaty za wjazd na cmentarz, za miejsca grzebalne, prawa postawienia nagrobka należy załatwiać w biurze Domu Przedpogrzebowego przy ul. Cmentarnej 1 w Dobrym Mieście tel. 694435932.

Telefon całodobowy Zakładu Pogrzebowego - 604550320.

         Płatność za wywóz nieczystości (od firm), usługi transportowe należy regulować w kasie zakładu tj. w pokóju nr 6.

        Wpłat można także dokonywać na konto - 63 8857 1041 3001 0000 2567 0001 - wywóz nieczystości (od firm) i wznowienia miejsc grzebalnych.

 

Niezbędne informacje możemy uzyskać telefonicznie łącząc się z działami za pośrednictwem centrali ( 0 89) 616-15-98.

Telefon do Domu Przedpogrzebowego 694435932.

 

Mieszkańcy mogą indywidualnie dostarczać wysegregowane odpady nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  zlokalizowanego przy ul. Olsztyńskiej 19 (baza ZGK Sp. z o.o.) w godzinach:

- Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek w godzinach 7.30 do 14.30

- Środa w godzinach 7.30 do 17.00

- Sobota w godzinach 10.00 do 14.00» Rejestr zmian działu  

Stronę odwiedzono: 102523 razy
Copyright © TopExpert