Niedziela 27-09-2020, 271 dzień roku
Szukaj: 
Informacje o podmiocie
Dane teleadresowe
Statut prawny jednostki
Struktura organizacyjna
Przedmiot i zakres działania
Struktura własnościowa
Rozporządzenia
Uchwały
Ustawy
Przetargi
Archiwum przetargów
Komunikaty
Dodatkowe informacje
Sposoby przyjmowania spraw
Instrukcja obsługi BIP
Redaktorzy
Strona główna BIP
 
Instrukcja obsługi BIP

Jak korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej?

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie serwisu.

Jest ono podzielone na 4 Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami.

W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (w formie podmenu).


Aby wyświetlić informacje zawarte wewnątrz działu klikamy na interesujące nas dział w menu.


Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.Po kliknięciu na link przechodzimy do informacji zawartych wewnątrz działu.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana (podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni.
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są na tejże stronie serwisu w postaci tekstowej.

Pasek przewijania umożliwia przesuwanie treści w dół ułatwiając odczytywanie tychże.

Do wypełnienia formularza nie jest potrzebny żaden edytor tekstów. Konstrukcja strony www pozwala na swobodną edycję tekstów metodą: kopiuj – wklej.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej na które składają się następujące pozycje wraz z właściwymi zakładkami:

 

Informacje o podmiocie

Zakładka „Dane teleadresowe” - pozwala na wyświetlenie danych adresowych urzędu,

Zakładka „Status Prawny Jednostki - służy przedstawieniu podstaw prawnych działania podmiotu

Zakładka „Struktura Organizacyjna”  - pozwala na wyświetlenie struktury organizacyjnej podmiotu i wszelkich informacji  z tym związanych

Zakładka „Przedmiot i Zakres Działania”

Zakładka „Struktura własnościowa”

 

Rozporządzenia

Zakładka „Uchwały”

Zakładka „Ustawy”

Zakładka „Przetargi”

Zakładka „Archiwum Przetargów”

Zakładka „Komunikaty”

  

Dodatkowe informacje

 

Sposoby przyjmowania spraw

Instrukcja Obsługi BiP - zawiera niniejszy tekst.

Redaktorzy - znajdują się tutaj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu

 

Strona główna BiP

 

Dodatkowo po prawej stronie  na głównej stronie serwisu znajduje się zakładka Rejestr Zmian Działu zawierająca informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje który dokument, kiedy i w jaki sposób był modyfikowany (dodany, skasowany bądź zmieniony)

 

Kliknięcie w logo Biuletynu Informacji Publicznej umożliwia przejście na stronę główną serwisu www czyli  www.bip.zgk.dobremiasto.pl

 

W prawym górnym rogu serwisu widoczny jest Panel Wyszukiwawczy opatrzony słowem: „Szukaj”. Jest to aktywny element służący przeglądaniu bazy danych serwisu, umożliwiający odnalezienie poszukiwanej frazy lub słowa wpisanego w okienku.

 » Rejestr zmian działu  

Stronę odwiedzono: 102523 razy
Copyright © TopExpert